O nama

Trend radio posluje u okviru Društva sa ograničenom odgovornošću IMPRES iz Bačke Topole. DOO Impres je firma u privatnom vlasništvu Rajka Vulina, konstituisana 2. aprila 1994.godine. Do 1998.godine firma je izdavala nedeljnik INPRESS u tiražu od 4.000 primeraka za teritoriju opština Bačka Topola i Mali Idjoš. 7. maja 1998. godine u etar je, sa frekvencije 95,2 Mhz, u 15 sati i 8 minuta, otišao identifikacioni signal radija Trend i od tada se emituje program 24 sata neprekidno.

Trend radio je legalna radio-stanica koja je , odlukom Saveta RRA broj 2391-08 od 8. septembra 2008. godine, a na osnovu raspisanog javnog konkursa za dodelu frekvencija, dobila Licencu za emitovanje programa u okvirnoj zoni pokrivanja – područje opštine Lr 238 , Bačka Topola, na frekvenciji 97,8 Mhz.

Trend radio radi u vlastitom poslovnom prostoru veličine 84 kvadratna metra,uz najsavremeniju analognu emisionu i studijsku tehniku, sa režijom, studijom, redakcijskim kancelarijama. U realizaciji programa je angažovano 20-tak saradnika, što stalno zaposlenih što honorarnih saradnika.

Trend radio, po svojoj programskoj strukturi, pripada emiterima sa informativnim, zabavno-muzičkim programom i ciljem  promocije i afirmacije privredno-ekonomskih, turističkih, multikulturalnih, sportskih sadržaja i potencijala u zoni slušanosti, a to je na teritoriji bačkotopolske, maloidjoške opštine kao i rubnih naseljenih mesta opština Subotica, Kula, Vrbas, Srbobran, Ada, Senta, Kanjiža, Čoka. Program obuhvata informativni program kratkih formi, obrazovno-naučni i sportski program u formi autorskih emisija i direktnih prenosa.

Programska filozofija Trend radija je sadržana u načelu kratko, brzo, pravovremeno.

Po koncepciji Trend radio pripada tipu emitera AC {Aduilt contentporary| ili MOR (Middle of the road| formata po medjunarodno uobičajenim terminima. Program je namenjen definisanoj ciljnoj grupi, ali ga mogu slušati sve kategorije slušalaca kao drugi krug primalaca.

Programska šema je organizovana za nedeljni ciklus i ciklično se ponavlja, a koncipirana je sa uskladjenim vertikalnim i horizontalnim slotovima i sadrži jasno odredjene programske celine po sadržaju, žanrovima i formatima.
Trend radio se, od perioda početka svog rada, pozicionirao kao jedna od najslušanijih radio-stanica u regionu zahvaljujući modernom konceptu realizacije programa čiji osnov čini interaktivnost u kontaktu voditelja-slušaoca.