Program

Koncipiranje programa Trend radija je urađeno uz poštovanje teorijskih postavki radija kao sekundarnog medija (sa njegovim osnovnim osobinama i mogućnostima: brzina, sveprisutnost, intimnost, prepoznavanje i ispunjavanje potrebna, adekvatna reakcija) i karakteristikama sredine koju svojim programom pokriva. Koncept je baziran na dva osnovna principa organizacije: prema delovima dana i prema sadržaju.

07,00 – 20,00 – Dnevni program
20,00 – 24,00 – Večernji program
24,00 – 07,00 – Noćni program

Horizontalno, u nedeljnom ciklusu, ponavlja se šablon organizacije programa u cilju stvaranja i poštovanja navika slušalaca. Vertikalno, organizacija programa je različita za radne dane i dane vikenda. Dnevni program čini okosnicu emitovanja programa Trend radija. Podeljen je na segmente.

Segmenti za radne dane su:
07,00 – 10,00 – Jutarnji program
10,00 –  12,00 – Prepodnevni program
12,00 –  16,00 – Podnevni program
16,00 –  20,00 – Popodnevni program

Segmenti za vikend program su:
08,00 – 14,00 – Prepodnevni program
14,00 –  20,00  – Popodnevni program
20,00 –  24,00  – Večernji program
00,00 – 07,00  Noćni program

Jutarnji program radnim danima realizuje se kroz mešoviti par voditelja pri čemu je cilj stvaranje mogućnosti da realizatori programa uvek pravovremeno kreiraju atmosferu kod slušalaca.
Prepodnevni i podnevni program realizuju drugi realizatori, voditelji. U okviru ovog programa obavljaju se gostovanja sagovornika uživo, putem telefonskih ukljičivanja kao i kroz emitovanje snimljenih priloga.
Okosnicu subotnjeg programa čini programski segment u dnevnom terminu tokom prepodneva od 08,00 do 14,00 sati. Prepodnevni program realizuje voditelj uz učesće terenskih izveštača i gostiju. Subotnji popodnevni program je autorska emisija sportsko-zabavnog sadržaja.
Nedeljni program u okviru svojih segmenata sadrži manje programske celine u kojem dominira kontakt-emisija od 09,00 do 12,00 časova
Noćni program tokom cele nedelje je pretežno muzički tz. Roadstar program sa ubačenim snimljenim prilozima od značaja za vozače, putnike, ljude koji su u tranzitu.
U odredjivanju  žanrova, kojima će teme biti obradjivane i prezentovane slušaocima, primenjena su dva kriterijuma. Prvi proizilazi iz filozofije radija sadržane u brzom, kratkom i pravovremenom informisanju, a drugi je sadržan u vremenskom ograničenju. Radijska priča je koncipirana da bude umerena i odmerena. Svako obraćanje slušaocima, bez obzira na žanr, ograničava se na tri minuta. U slučajevima reportaža ili intervjua isti se dele na više segmenata koji se emituju po dinamici utvrdjenoj u tzv. Formatnom satu. U najvećem delu programa primenjuju se faktografski, a u manjem analitičko – komentatorski žanrovi. U jutarnjem programu dominiraju faktografski žanrovi, vesti, izveštaji, crtice i pregledi. U MANJOJ MERI SE PRIMENJUJU U PODNEVNOM I U POPODNEVNOM PROGRAMU, A U VEČERNJOM SAMO IZUZETNO. Osvrti i komentari su redukovani i primenjuju se samo u temama vezanim za sport, kulturu i zabavu. U programu su predvidjeni i drugi žanrovi prilagodjeni za radijsko emitovanje tipa humoreski, radio reportaža i intervjua.
Koncept programa Trend radija je u celini orijentisan ka afirmaciji gradjanskih prava, promovisanja gradjanskih vrednosti, razbijanju stereotipa i predrasuda i sprečavanju bilo kakvog oblika rasne, verske, nacionalne, etničke ili duge netrpeljivosti ili mržnje.